Rasprostranjenost, populacija i status prijetnji za biološku raznolikost slatkovodnih puževa familije Hydrobiidae 

O projektu

Bogatstvo vrsta na kraškim vrelima važan je dio globalne biološke raznolikosti, što se posebno odnosi na regiju Mediterana jugozapadnog Balkana. Gotovo da možemo reći da je ova raznilikost što se tiče Hydrobidea nevidljiva, a u većini područja nepoznata. Naš jaz znanja o Hydrobideama je ogroman i glavnina projekta je posvećena popunjavanju tog jaza. Naša dosadašnja znanja o vodenim puževima (Hydrobiidae) na prostorima KBA su fragmentirana i svode se na radove J. Bolea i P. Radomana i, gotovo po pravilu, se odnose samo na po jedan lokalitet (vrelo) tako da nedostaju podaci o rasprostranjenosti vrsta (Hauffenia edlaueri, Plagigeyeria robusta, Narentiana vjetrenicae, Lanzaia vjetrenicae, Saxurinator brandti, Narentiana albida, Hauffenia jadertina, Plagigeyeria edlaueri, Plagigeyeria tribunicae, Plagigeyeria  nitida, Plagigeyeria  klemmi, Lanzaia edlaueriPseudamnicola troglobia, Hauffenia plana, Paladilhiopsis solida, Vinodolia hadouphylax, Sadleriana schmidtii. Svakako treba očekivati i nove vrste Hydrobiidae. Projektom je predviđeno sistematsko istraživanje vrela i vodotokova na cijelom području KBA (vrela na sjeveroistočnoj strani Livanjskog polja, tokovi Krupe, Bistrice, Žabljaka i Sturbe, desna obala Ričine (od sela Golinjevo do sela Gaj), lijeva strana Ričine (od Vrila do mosta), vrela na sjeveroistočnim obalama Trebižata i Studenčice, vrela u gornjem toku Trebišnjice, vrela na sjeveroistočnoj strani Popova polja, vrela u Mostarskom blatu i vodotok Lištice, što podrazumijeva prikupljanje, revidiranje i ažuriranje svih raspoloživih znanja o ovim vrstama puževa. Ažurirana baza podataka sa svim dostupnim zapisima o biološkoj raznolikosti Hydrobidea ciljnih područja bit će dostupna lokalnim i međunarodnim zajednicama i vlastima za zaštitu prirode. Bit će izvšena procjena statusa zaštite pojedinih vrsta vodenih puževa prema međunarodnim kriterijima IUCN Crvene liste ugroženih vrsta. Sadašnje informacije o stanju ugroženosti biološke raznolikosti vrsta, uključivo i Hydrobidea, onemogućavaju identificiranje važnih lokacija za očuvanje i njihovog korištenja kao polaznih osnova za ocjenu planiranih građevinskih zahvata. Nova znanja o lokalitetima koja su važna za očuvanje biloške raznovrsnosti  trebaju biti most prema donosiocima odluka i njihovoj svijesti o važnosti zaštite podzemnih okoliša. Znanja dobijena kroz projekt bi trebala također povećati kompetentnost lokalnog stanovništva koje će biti upotrebljivo kao odgovor budućim izazovima očuvanja u područjima KBA.

(KBA)

Ključna područja biodiverziteta

Hydrobiidae – vodeni puževi

(letak PDF)

Centar za krš i speleologiju
Branilaca Sarajeva 30
Sarajevo, 71 000
www.centarzakrs.ba
info@centarzakrs.ba