Naš krš, br. 28-29, 1990

SADRŽAJ – CONTENTS (PDF, 76 MB)

IN MEMORIAM, Đuro Basler (Mulaomerović J.) (PDF, 112 MB)

RADOVI – WORKS

Avdagić Izet: Hidrološko utvrđivanje položaja funkcije kraških provednika (PDF, 439 MB)

Krešić Neven, Pavlović Radmila: Daljinska detekcija kao metod odreživanja pravaca kretanja podzemnih voda u krastu (PDF, 532 MB)

Davidović Stanislav, Zerem Nijaz: Indetifikacija mehanizma rada i relevantnih parametara kraških vodenih objekata u funkciji zaštite voda (PDF, 531 MB)

Šušterić France: Izračubavanje mrežastih jamskih poligonov (PDF, 365 MB)

Jurjovec Jasna: Ugotovljanje hitrosti kemičnjega uravnoteženja dežavnice s karbonatnimi kaminami (PDF, 643 MB)

SAOPŠTENJA

Habič Petar: Spoznavanjc skritega krasa s sledenjem vode (PDF, 305 MB)

Davidović Rade: Utvrđene i predpostavljenje podzemne veze Petrovačkog polja na bazi bojenja i terenskog istraživanja (PDF, 154 MB)

Krešić Neven: Karstni hidrogeološki sistem vrela Bučje i mogućnosti njegovog korištenja (PDF, 217 MB)

Kogovšek Janja: Vertikalno prenikanje kot pomoč pri ugotavljenju kraške prepusnosti (PDF, 210 MB)

Zupan Nadja, Drole Franjo: Sledenje podzemeljskih vodniih tokov z minerali (PDF, 208 MB)

Maglić Enver: Primjena elektronskih uređaja za određivanja pravca pružanja i dubine speleoloških objekata (PDF, 125 MB)

Kranjc Maja: Valvasorijeva bibliografija — Krasoslovje (PDF, 204 MB)

Šabela Stanka: Zgodovina speleoloških raziskav Predjame (Jame pod Gradom) (PDF, 242 MB)        

Brkić Ana, Mulaomerović Jasminko: Predrag Čančar: Tragovi još dvije isposničke ermitraže (PDF, 150 MB)

Mulaomerović Jasminko: Nekoliko novih palentoloških nalaza u pećinama okolice Sarajeva (PDF, 113 MB)

AKCIJE  (PDF, 190 MB)

Mulaomerović Jasminko: Tamo-amo pa evropskom kršu (Speleološke crtice od Darive do Norkapa)       

KNJIŽEVNOST (PDF, 469MB)

Mulaomerović Jasminko: Postoji li speleološka književnost?

Grimani Ante: Vranjača i Biševo

Atanasijević Milan: U čudesnorn podzernnom svetu špilja: špilja na Ilidži, Vilinska špilja i škaf

Miralem Džavid: Banja Stijena

Kulenović Esad: Seleološki vikend u Čudama

PRIKAZI (PDF, 83 MB)

Branko Gavela: Praistorijska arheologija (peto izdanje) (Mulaomerović)

Ceorg Szentes: Sandsteinholen in Nigeria/ (Mulaomerović)           

Jahresbericht 1989 der Hohlenforchergroppe Rhein-Main. 11, 1989. (Mulaomerović)

AKTIVNOSI (PDF, 304 MB)

Izvještaj o radu SD "Bosanskohercegovaćki krš" za period od januara 1988. do januara 1990. godine