O Centru

Centar za krš i speleologiju čini tim motiviranih građana čiji se rad zasniva na dobrovoljnom angažmanu i naučnim istraživanjima iz oblasti zaštite okoliša i obrazovanja koja su, uglavnom, fokusirana na jedinstvene i osebujne osobine kraških područja.

 Ideja za osnivanje Centra potekla je od nekolicine iskusnih članova, visokog obrazovnog profila, koji promoviraju i potiču usavršavanje mlađih članova Centra u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i pravilan pristup upravljanja kraškim područjima od strane državnog sektora i, općenito, civilnog društva.

Centar trenutno ima tri člana koji su u zvanju doktora nauka, od kojih su dva u Sloveniji odbranili doktorske disertacije iz oblasti nauke o kršu, te dva člana koji su na doktorskom postdiplomskom studiju iz oblasti nauke o kršu. Ostali članovi Centra su stručnjaci iz oblasti biologije, hidrologije, geografije, hemije, itd.

Članovi Centra mogu računati na saradnju koju imaju sa nevladinim organizacijama i institucijama sličnog profila u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koje podržavaju naš projekt i spremne su dijeliti svoje znanje i iskustvo.

Centar je prvobitno formiran kao speleološko društvo "Speleo Dodo" koje je 2010. godine preraslo u Centar za krš i speleologiju u cilju orijentiranja i usmjeravanja ka profesionalnijoj strategiji istraživanja i proučavanja kraških područja. Centar je trenutno podijeljen u tri sekcije; jedna koja se bavi fizičkom speleologijom, druga biospeleologijom, a treća istraživanjem baštine na kršu.

R E F E R E N C E

  • Popis speleoloških objekata zaštićenog područja Bijambare, uključujući snimanje dokumentarnog filma za televiziju, edukaciju lokalne zajednice te kreiranje brošura (Projekat „Izgradnja Bijambare kompleksa za odmor“, finasiran od stane Europske zajednice i Kantona Sarajevo, a voditelj projekta je NVO COOR)
  • Karta speleoloških objekata Zeničko-dobojske regije, finansiran od Vlade Zeničko–dobojskog kantona.
  • Izrada Katastra       speleoloških objekata u Bosni i Hercegovini (dio koji je preuzela Agencija za vodno područje rijeke Save).
  • Organizacija drugog međunarodnog sastanka C6 – monitoring pećina i kanjona, koji je održan u 2009. godine u Sarajevu u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
  • Organizacija međunarodnog znanstveno – stručnog skupa „Čovjek i krš“ 2011. Skup je održan u Međugorju s više od 70 sudionika iz šest zemalja, uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma i predsjednika FBiH, gospodina Živka Budimira.
  • Zaštita tipskih lokaliteta podzemne faune u saradnji s Hrvatskim biospeleološkim savezom (finansiran iz fonda Whitley).
  • Susret speleologa i istraživača BiH 2012. (Veliko Čajno – Visoko), uz finansijsku podršku BH Telecoma d.d.
  • Organizacija Međunarodnog znanstveno–stručnog skupa „Čovjek i krš“ 2012. Skup je održani u Međugorju s više od 60 sudionika iz pet zemalja, a realiziran je uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
  • Organizacija Međunarodnog znanstveno–stručnog skupa „Čovjek i krš“ 2013. koji je održan u Čituku od 17. do 20. oktobra 2013. godine, uz finansijsku podršku BH Telecoma d.d.
  • Trenutno su u toku dva projekta, odobrena i finanisrana od strane CEPF-a (Critical Ecosystem Partnership Fund): „Zaštita šišmiša u donjem toku rijeke Neretve“ i „Zaštita podzemnog biodiverziteta u donjem toku rijeke Neretve“.

Pamflet CSK small-1