O Centru

Centar za krš i speleologiju čini tim motiviranih građana čiji se rad zasniva na dobrovoljnom angažmanu i naučnim istraživanjima iz oblasti zaštite okoliša i obrazovanja koja su, uglavnom, fokusirana na jedinstvene i osebujne osobine kraških područja.

Ideja za osnivanje Centra potekla je od nekolicine iskusnih članova, visokog obrazovnog profila, koji promoviraju i potiču usavršavanje mlađih članova Centra u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i pravilan pristup upravljanja kraškim područjima od strane državnog sektora i, općenito, civilnog društva.

Centar trenutno ima tri člana koji su u zvanju doktora nauka, od kojih su dva u Sloveniji odbranili doktorske disertacije iz oblasti nauke o kršu, te dva člana koji su na doktorskom postdiplomskom studiju iz oblasti nauke o kršu. Ostali članovi Centra su stručnjaci iz oblasti biologije, hidrologije, geografije, hemije, itd.

Članovi Centra mogu računati na saradnju koju imaju sa nevladinim organizacijama i institucijama sličnog profila u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koje podržavaju naš projekt i spremne su dijeliti svoje znanje i iskustvo.

Centar je prvobitno formiran kao speleološko društvo "Speleo Dodo" koje je 2010. godine preraslo u Centar za krš i speleologiju u cilju orijentiranja i usmjeravanja ka profesionalnijoj strategiji istraživanja i proučavanja kraških područja. Centar je trenutno podijeljen u tri sekcije; jedna koja se bavi fizičkom speleologijom, druga biospeleologijom, a treća istraživanjem baštine na kršu.

 

Pamflet CSK small-1