Realizirani projekti

 

Monit-sis-FBiH

Monitoring šišmiša FBiH


Bats logo mali

Protection of Bats in the Neretva River Catchment Area


Biodiversity logo mali

“Protection of the Underground Biodiversity in the Neretva River Catchment Area”