Centar za prstenovanje šišmiša

Centar-za-prstenovanje00Centar za krš i speleologiju od sva tri nadležna ministarstva u BiH dobio ulogu Centra za prstenovanje šišmiša. U nastavku pročitajte kako i zašto.

Prije nekog vremena obratili smo se Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u čijem sastavu radi i Odsjek za zaštitu okoline sa molbom da Centru za krš i speleologiju iz Sarajeva dodijele ulogu Centra za prstenovanje šišmiša. Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti konsultacija sa entitetskim ministarstvima o našoj molbi. Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju je  svojim mišljenjem broj 15.04-052-8793/16 od 28. 12. 2016 dalo svoju saglasnost, a na osnovu Mišljenja Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Federalno ministarstvo je svojim dopisom broj 04-23-1469/16 od 10. 1. 2017. godine također dalo svoju saglasnost. Na osnovu ove dvije saglasnosti i Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH je dalo svoju saglasnost broj 08-3-28-22256/16 od 3. 2. 2017. godine da ulogu Centra za prstenovanje šišmiša obavlja Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva. Ova saglasnost, kao i saglasnosti entitetskih ministarstava su potvrda da su aktivnosti Centra za u oblasti zaštite podzemne faune, faune na kršu te holistički pristup istraživanju krša prepoznati, jednako kao i saradnja sa istraživačima iz cijele BiH.  

U nastavku su skenirana dokumenta od nadležnih ministarstava:

Saglasnost: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Odsjek za zaštitu okoline (PDF, 41 KB)

Saglasnost: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine (PDF, 23 KB)

Saglasnost: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (PDF, 48 KB)