Prvi poziv na Međunarodnu krašku školu "Klasični kras" 2018. u Sloveniji

MKS-2018-postojnaI ove godine se održava tradicionalna međunarodna kraška škola u Postojni. U nastavku je Prvi poziv...

Mednarodno kraška škola (MKŠ) "Klasični kras" organizuje se od 1993. godine. Svake godine ističemo nešto drugačiju temu, ali je uvjek vezana za istraživanje krša. Ovogodišnja tema je ''Turističke pećine i znanost''.

Možete se registrovati u MKŠ do 30. aprila 2018. godine. Aplikacije će biti prihvaćene samo na mreži http://iks.zrc-sazu.si/si/   gdje su dostupna uputstva za plaćanje takse.

Naknada za prijavu je 175 EUR i uključuje vodiča za izlete sa knjigama sažetaka, izleta, grickalica i pije tokom predavanja i zabave na uvodnoj društvenoj večeri i konačnom prijemu. Naknada za dodiplomske studente iznosi 75 EUR. Kotizacija za jednodnevno učešće sa svim materijalima, tretmanom i aktivnosti pojedinačnog dana iznosi 40 eura (do 3 dana); 20 EUR za

dodiplomski studente (do 3 dana).

Drugi poziv sa detaljnim programom MKŠ "Klasični kras"  biće objavljen sredinom mjeseca maja 2018. godine.

Prvi poziv:

26MKŠ Prvo obvestilo (slovenački)

26thIKS First circular (engleski)

Organizator:

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Postojna, Slovenija

www.zrc-sazu.si