Aktivnosti Centra za krš i speleologiju svojim donacijama u 2018. godini

Donacije-2018pomogli su:

 J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o., Sarajevo

Content.ba Sarajevo

Mirsad Mulaomerović

Haris Husanović

Hvala svima koji su pomogli naš rad.

 

Svi koji žele pomoći rad Centara za krš i speleologiju mogu to učiniti uplatom donacije na žiro račun:

Centra za krš i speleologiju

Branilaca Sarajeva 30
Sarajevo, 71000

1610000021050078

Raiffeisen bank d.d. BiH