Međunarodna noć šišmiša u Maoči kod Zavidovića, 27. 8. 2022.

Međunarodna-noć-šišmiša-2022„Međunarodna noć šišmiša“ obilježava se već preko 20 godina širom Evrope pod pokroviteljstvom Sporazuma o zaštiti evropskih populacija šišmiša (EUROBATS). Evropska „Noć šišmiša“ obilježava se svake godine krajem ljeta sa ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi i važnosti zaštite šišmiša zbog pada njihove brojnosti u svijetu. Mnoge od 45 europskih vrsta šišmiša danas su ugrožene, a neke su čak i pred izumiranjem.

 

Bosna i Hercegovina je sa do sada 31 zabilježenom vrstom jedna od šišmišima najbogatijih zemalja Evrope. U Evropi, sve su vrste šišmiša zaštićene i na nivou EU Direktive o staništima.

U državama potpisnicama Sporazuma organizuju se različite prigodne aktivnosti, kojima se pokušava upoznati javnost sa ulogom šišmiša u ekosistemu, razlozima njihove ugroženosti i potrebi zaštite, kao i sa načinima kako se može postići skladan suživot šišmiša i ljudi.

Bosna i Hercegovina je pristupila Sporazumu 2021. godine, i već petnaest godina aktivno na nivou Savjetodavnog komiteta učetvuje u radu EUROBATS sekretarijata. Zadnjih nekoliko godina Centar za krš i speleologiju je organizirao obilježavanje Noći šišmiša. Jedan od ciljeva je bio i promovisanje potpisivanjaUgovora o zaštiti šišmiša od strane Predsjedništva i Vlade BiH.

Ove godine Međunarodna noć šišmiša bit će održana u Maoči kod Zavidovića u organizaciji Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva i SNIK „ATOM“ iz Zavidovića.

Aktivnosti tokom noći šišmiša

Za pripremu „Noći šišmiša“ planirano je:

  • Štampanje pamfleta o šišmišima koji bi se besplatno dijelio učesnicima i razglednice sa motivima šišmiša.
  • Bit će izrađen prigodni gumeni žig koji bi se koristio na razglednicama.
  • Za najmlađe ćemo napravili i nekoliko zanimljivih igara sa papirom.
  • Izložba fotografija o šišmišima.
  • Slušanje „razgovora“ šišmiša pomoću bat-detektora.
  • Postavljanje kućica u školskimm dvorištima.
  • Postavljanje kućice za šišmiše.
  • Prigodno predavanje/prezentacija o šišmišima.