Svjetlosno zagađenje je sve veća opasnost za populacije divljih životinja u gradovima

Svjetlosno-zagadjenje 360“Svjetlosno onečišćenje je značajna i rastuća prijetnja divljini, uključujući mnoge vrste kao što su ptice selice, šišmiši, morske kornjače i brojne druge vrste. Kako je svjetlosno zagađenje koncentrisano u gradovima i oko njih, važno je da gradovi poduzmu mjere za njihovo smanjenje utjecaja na divlje životinje,” rekla je Amy Fraenkel, izvršna sekretarica CMS-a.

 

Svjetlosno onečišćenje može imati značajan utjecaj na divlje životinje, uključujući ometanje i mijenjanje migracionih obrazaca, mijenjanje načina hranjenja i ometanje reprodukcije. Ptice mogu postaju dezorijentisane gradskim svjetlima, što dovodi do iscrpljivanja energetskih rezervi i dovodi ih u opasnost iscrpljivanja, grabežljivosti i kobnog sudara sa zgradama.

„Budući da će 60 posto svjetske populacije do 2030. živjeti u malim i velikim gradovima, gradovi igraju ključnu ulogu u rješavanju problema svjetlosnog onečišćenja. Novi gradski vodič, čiji je domaćin CitiesWithNature, će pomoći gradovima u donošenju odluka pozitivnih na prirodu i pružiti im alate za početak rješavanje rastućeg problema koji svjetlosno onečišćenje predstavlja divljim životinjama i ljudima,” rekao je Kobie Brand, Globalni direktor, ICLEI Cities Biodiversity Center.

Više na linku.