Naša stara izdanja

SpeleoBiH-dodo-naslovne 360

Pisana riječ je neuništiva,

 

pa tako se je od ratnih i poratnih pustošenja ipak uspjelo da sačuva nekoliko naših starih izdanja. Uspjeli smo da puhnemo prašinu sa njih i da ih na ovom mjestu darujemo svakome ko želi da pisanu riječ primi k sebi.

Naslovi i tehnika otiskivanja na papir su se vremenom mijenjali, ali suština pisane riječi nije se mijenjala nikada niti će se kada mijenjati.

Sa požutjelih pipira prenosimo ih na nove piksele.

 

Ispod su dva broja:

SPELEOBiH bilten Saveza speleologa Bosne i Hercegovine - Izdavači: Savez speleologa Bosne i Hercegovine i Speleološko društvo 'Bosansko-hercegovački krš", Urednik: Jasminko Mulaomerović

i dva broja

SPELEO DODO biltena . izdavač spleološko društvo Speleo Dodo (Danas Centar za krš i speleologiju)

 

SpeleoBiH-1988-naslovna-600

SPELEOBiH bilten Saveza speleologa Bosne i Hercegovine, br. 1-2., 1988.

Izdavač: Savez speleologa Bosne i Hercegovine i

Speleološko društvo 'Bosansko-hercegovački krš" 71000 Sarajevo, Obala V. Stepe 21

Urednik: Jasminko Mulaomerović

Štampa: Grafoart, Sarajevo

 

Sadržaj:

O. Bonacci: Sliv izvola Jalra Žrnovice

N. Zupan, A.Mihevc: Izvor in mineraloška analiza sedi-

mentov v Veliki ledenici v Paradani          17

R. Lazarević: Speleološka istraživanja u Grahovskom polju

B. Kirbus: Speleološke karakteristike Jagodnje Sokolske planine (Podriniske planine)  35

D. Kolčakovski: Pećine visokoplaninskog krasa Jakupice 49

D. Kolčakovski: Pojava na podzemni karstni formi vo istočna Makedonija  59

M. Jekič, M.Zlokolica: Pećina Piskovica     69

S. Legovič: Modrič pećina79
S. Belij: Duboka dolina - vrtača u visokogorskom krasu Velebita   87

V. Božić, J. Posarić: Usporedba statičke čvrstoće raz­nin speleoloških užeta  97

V. Božić, J. Posarić: Simulacija starenja speleoloških užeta toplinsklm opterečenjem     111

S. Legović: Geofon njegova primjena u speleologiii          123

F. Drole: Uporabnost ročneqa čitalca (tovarne Came­ron) na računalniku Atari ST  127

Naslovna strana: Gradka pećina kod Ustiprače (foto: J. Mulaomerović)

 


 

SpeleoBiH 1-90-600

 

SADRŽAJ:

-   Ilija Mijušković: Neki speleološki objekti u grahovskom kraju i njihov strateški značaj....... 3

-   Veselin Mijušković: Vidrovanska pećina......... 9

-   Leon Drame: Topografski znaki za jame......... 13

-   Binela Junuzović: O insolaciji u dolini Neretve... 27

-   Zoran Stipetić: Računalo u speleologiji - program "Cave"................................ 33

-   Jasminko Mulaomerovič: Speleološka i arheološka nalazišta u okolini Ustiprače (Bosna)........... 43

-   Zapisnik sa redovne godišnje Konferencije Saveza speleologa BiH.......................... 47

 

Naslovna strana: Vrelo Bune, gravura Rudolfa Bernta tiz knjige "Bosnien und Hercegovina in Wort und Bild", Wien, oko 1898.)

 


 SpeleoDodo-bilten-1991-naslovna600

 SPELEO DODO BILTEN                                                                 God./Vol. 1/1991 Br. 1.

SADRŽAJ

-     Statut Speleološkog društva -Speleo Dodo-

-     Boškov, S.: Thematic Review of the Speleological Literature of SR Serbia (1660-1988) ................................. 10

-     Zlokolica, M. : O razvoju karsta u dolomitima ........................................... 13

-     Mulaomerović, J.: Prijatelji pećine - mitsko i stvarno ...................... 19

-     Šebian M.: Gravure iz okolice Tračkih Raštela ...................... 26

-     Mulaomerović, J.: Nekoliko kremenih alatki sa Rudebglavice kod Trnova .......30

-     Mulaomerović, J.: Moguće paleolitsko nalazište na Naklu kod Sarajeva ........ 33

-     Aktivnosti ............................................................................. 36

Naslovna strana: Prvi nacrt Vjetrenice pećine iz 1890.g. Front pag: The first, plan of the cave Vjetrenica drawn in 1890.

 


SpeleoDoDo-bilten-1996-naslovna-600

"SPELE0 DODO" BILTEN
glasilo istoimenog, vrlo malog speleološkog društva iz Sarajeva,
God./Vol. III
Br./No. 3
1996
SADRŽAJ — CONTENTS
1
van der Pas

SOME NOTES ABOUT A VERY SHORT VISIT TO
THE "SEVEN SLEEPERS CAVE" EPHESUS, TURKEY

NEKOLIKO BILJEŠKI O VRLO KRATKOJ POSJETI
PEĆINI SEDAM SPAVAČA U EFESU (TURSKA)

3
Mulaomerović 

KULTURNE I UMJETNIČKE REGIJE
U PALEOLITIKU BOSNE I HERCEGOVINE
CULTURAL AND ART REGIONS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PALEOLITHIC

7
Mulaomerović
JOŠ JEDNA KRVAVA PRIČA
STILL ONE BLOODY STORY
9

"SPELEOLOGIJA" U NOVINAMA
"SPELEOLOGY" IN NEWSPAPERS

14
Mulaomerović 

PEĆINA VRANJAČA U KRUPAČKIM STIJENAMA
CAVE VRANJAČA IN KRUPAC' S ROCKS