Projekat „Obrada rukopisa Popis hercegovačkih pećina... i njegova priprema za štampu“

Projekat-Obrada-rukopisa-logoJedan od najznačajnijih nalaza zadnjih godina je popis pećina koji sadrži podatke o 731 pećini u općinama (tada kotarevima) Trebinje, Gacko, Konjic ... (više o projektu na... link)