Ukratko o projektu Monitoring i zaštita šišmiša u Bosni Hercegovini

Monitoring zastite simisia u BiH 750logo

Osnovni cilj projekta:

Doprinijeti zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini zagovaranjem zaštite šišmiša i njihovih staništa u skladu s entitetskim strategijama i EU direktivama

Posebni ciljevi:

Podržati izradu Nacionalnog izvještaja o stanju šišmiša u Bosni i Hercegovini u skladu s obvezama iz Međunarodnog sporazuma o zaštiti šišmiša EUROBATS;

Inicirati uvrštavanje novih staništa šišmiša u Natura 2000 mrežu temeljem podataka prikupljenih u projektu;

Afirmirati implementaciju smjernica EUROBATS-a kako bi se osigurala zaštita svih vrsta šišmiša u Bosni i Hercegovini;

Povećati senzibilitet građanki i građana o značaju šišmiša za okoliš i potrebi zaštite njihovih staništa u Bosni i Hercegovini.