Šta kriju pećine? Magazin MOJA PLANETA

Moja-planetaŠta kriju pećine?, Magazin MOJA PLANETA, PDF izdanje, septembar 2013, ISSN 2217-3307, str. 155.159;

Članak koji se odnosi na Centar za krš i speleologiju Sarajevo možete preuzeti ovdje.

Cijeli magazin možete preuzeti ovdje.