Mediacentar Sarajevo

Mediacentar SarajevoSaradnik Centra za krš i speleologiju dao je izjavu za internet portal www.media.ba u sklopu projekta “Istraživačke priče: rekonstrukcija nakon poplava u BiH”. Projekt primjenjuju Mediacentar Sarajevo i Transitions.

21.9.2015.

Link