Naš krš, br. 3. 1977.

NASLOV I SADRŽAJ (PDF, 254 KB)

VII KONGRES SPELEOLOGA JUGOSLAVIJE (PDF, 722 KB)

- Habe F.,Izvještaj predsjedništva o radu Saveza speleologa

- Jugoslavije izmedju dva Kongresa

- Zaključci VII kongresa speleologa Jugoslavije Rukovodstva Saveza speleologa Jugoslavije izabrana na VII kongresu  

RADOVI

Avdagić-Bešlagić-Kurtović-Petrović-Žibret, Vilinska pećina - kraški fenomen u paleozojskoj sredini (PDF, 528 KB)

IZVJEŠTAJI SA AKCIJA(PDF, 631 KB)

- Kapel-Kurtović-Petrović-Tabaković- Žibret, Pedina Krike u korićanskim stijenama na Vlašiću

- Piljević- Žibret, Pečina Kruščica

- Kurtović, Savina pećina - biser kraj Sarajeva

METODE ISTRAŽIVANJA - OBRAZOVANJE - OPREMA

Andrić V, Geologija - postanak i gradja Zemlje (PDF, 816 KB) 

ZAKONSKE ODREDBE - PRAVILNICI (PDF dostupan na zahtjev) 

Pravilnlk o određivanju podataka koje ne mogu sa­državati kartografske publikacije namjenjene za javnu upotrebu

Pravilnik o određivanju podataka osnovnih geodet­skih radova i podataka osnovne državne karte koji se mogu davati na uvid te o načinu i postupku nji­hova korištenja

JUBILEJI I PRIZNANJA

Tabaković, 20 godina rada Društva (PDF, 378 KB) 
Priznanja članovima spoleeološkog društva Bosne i Hercegovine

VIJESTI (PDF, 665 KB)

Program rada Društva - Novi članovi Društva - Speleološki tečaj za početnike

SKUPOVI

Sedmi internacionalni speleološki kongres

BIBLIOGRAFIJA (PDF, 305 KB)

DOGODOVŠTINE