Naš krš, br. 4. 1978.

 

NASLOV I SADRŽAJ: (PDF, 351 KB)

Absolon Karel, Dinarski planinski lanac — opšti uvod; (PDF, 458 KB)

Bać Josip, Prof. dr Karel Absolon; (PDF, 73 KB)

Mikšić Sonja, O biospeleološkim istraživanjima dr Kurela Absolona u našoj zemlji; (PDF, 82 KB)

Đerković Branislav, Podzemni karstni ublici kan prirodni rezervoari termalne i termomineralne vode; (PDF, 342 KB)

HajdinGeorgije&Ivetić Marko, Jedan primer pokušaja objašenjenja hidraučičkih uslova u kraškom podzemnom toku na osnovu opažanja pijezometarskih satanja i izlaznih proticaja; (PDF, 128 KB)

Andrić Viktor, Neke geološke karakteristike krša Bosne i Hercegovine; (PDF, 422 KB)

Krivokapić Krsto, Mogućnost održavanja vještačkog ekosistema i dužeg buravljenja čovjeka u pećinama drugim podzemnim prostorijama; (PDF, 606 KB)

AKCIJE

Cvitanović Nada, Izlet u Vjetrenicu; (PDF, 601 KB)

METODE ISTRAŽIVANJA

RokićLjubomir, Metode katastriranja speleoloških objekata; (PDF, 662 KB)

SKUPOVI

RžehakViktor, Sedmi međunarodni speleološki kongres od 5-26 IX 1977 u Sheffieldu – Engleska; (PDF, 184 KB)

Šimunović Zdravko, Treći međunarodni simpozij o praćenju tokova podzemnih voda;

In memoriam (Ahmed Polić)

Program akcija speleološkog društva Bh krš u 1978.g.

Istraživački radovi društva u 1978.g.,

Predstojeći značajni skupovi u 1978.g.,

(PDF, 871 KB)