Naš krš, br. 5. 1978.

SADRŽAJ:

SADRŽAJ I NASLOVNA (PDF, 242 KB)

RADOVI

Mikulec, Doprinos speleologije privrednim studijama (PDF, 123 KB)
Mojičević-Tokić, Razvoj karsta kao posledica tektonske volucije (PDF, 214 KB)

Bagarić, Trasiranje strujanja podzemne vode u kraškim akviferima (PDF, 478 KB)

Upotreba plinovitih trasera za trasiranje strujanja zraka kroz poroznu sredinu u kraškom podzemlju (PDF, 50 KB)

Basler, Arheološke pećine u dolini Bregave (PDF, 349 KB)
Gašparović-Kapel, Oaza krša u sjevernoj Bosni (PDF, 2.781 Kb)

METODE ISTRAZIVANJA — OBRAZOVANJE — OPREMA

Milosavljević, Klimatske karakteristike naših pećina (PDF, 163 Kb)

AKCIJE

Kovačević, Dnevnik ekskurzije u Resavsku pećinu (PDF, 73 KB)

SKUPOVI (PDF, 370 KB)

VIJEST

In memoriam, MIKULEC
VI tečaj za mlade istraživače speleologe (PDF,134 KB)

Novi članovi Društva

Predstojeći značajniji skupovi u 1979. god.

PISMA, Valerija Absolonova (PDF, 336 KB)

BIBLIOGRAFIJA (PDF, 120 KB)