Naš krš, br. 6. 1979.

 SADRŽAJ:

Naslovnnica i sadržaj (PDF, 235 KB)

RADOVI

Basler, Tragovi starih kultura na bosansko-grahovskom području (PDF, 170 KB)
Ržehak, Zaštita kraških objekata u Bosni i Hercegovini (PDF, 132 KB)

Alfirević, Valorizacija prirodnih rijetkosti u turizmu i uloga sredstava informisanja  (pdf, 123 KB)

BašagićGeološke i fizičkogeografske karakterktike terena i podzemnih prostora (PDF, 209 KB)

Slišković, Stratigrafska i paleontološka istraživanja pećina u BiH (PDF, 302 KB)

Mikšić, Karakteristike faune krša (PDF, 102 KB)

Rokić-Obradović, Korišćenje prirodnih podzemnih objekata za sklanjanje, zaštitu i drage potrebe (PDF, 187 KB)

Avdagić-Blagojević-Isailović-Preka_Lipold-TomićIztraživanje povremeno potopljenog vrela za potrebe vodosnabdjevanja (PDF, 658 KB)

Bagarić, Izbor kompatibilnib informacija za određivanje hidrodinamičkih karakteristika transporta vode i trasera (PDF,294 KB)

Rokić, Stabilnost speleoloških objekata (PDF, 101 KB)

AKCIJE (PDF, 817 KB)

Pećina Vjetrenica

SKUPOVI i VIJESTI  (PDF, 341 KB)

Petrović, Kraške pojave na mermerima

Podvodna istražhanja obalne zone sjevernog Jadrana s posebnim osvrtom na speleološke objekte

Zaštita čovjekove okoline u BiH

Rad Društva u 1978. godini

Program rada Društva u 1979. godini

Predstojeći značajni skupovi

Novi čianovi Društva

MIŠLJENJA — DISKUSIJE — PRIJEDLOZI - BIBLIOGRAFIJA (PDF, 140 KB)