Naš krš, br. 7. 1979.

Godina V, Br. 7, decembar 1979.

NASLOVNICA I SADRŽAJ (PDF, 116 KB)

RADOVI  

Benac, A. Praistorija jugoslavenskih zemalja (PDF, 269 KB)
Milanović, P. Značaj speleologije u hidrotehničkim zahvatima na karstu Istočne Hercegovine — Istorijski pregled (PDF,216 KB)

Mikšić, S. Istorijat istraživanja životinjskog svijeta u pećinama Bosne i Hercegovine (PDF, 275 KB)

Basler, Đ. Tragovi vulkanske djelatnosti u dolini Trebišnjice (PDF, 133 KB)

Mulaomerović, J. Zazidane pećine u Bosni i Hercegovini (PDF,262 KB)

Kulenović, E. Pećina Propast (PDF, 280 KB)

Palavestra, V. Narodna predanja o zatvorenim izvorima na dinarskom području (PDF, 175 KB)

Gašparović, R.  Doprinos bosanskohercegovačkih speleologa nekim hidrotehničko-građevinskim i naučno-istraživačkim radovima na kršu (PDF, 1.338 KB)

STRUČNI SKUPOVI – Sebešić, Savjetovanje o izradi nacrta speleoloških objekata, 10-12.XI 1978.

Božić, V. Prvi nacrti speleoloških objekata (PDF, 1.521KB)

Posarić, J. Analiza speleoloških topografskih znakova (PDF, 153 KB)

Posarić, J. Speleološki znakovi (PDF, 270 KB)

Malečkar, Tehnički nacrti pećina (PDF 215 KB)
Probna ljestvica stupnjeva težine za ocjenu spilja (PDF, 77 KB)

Kenda, I. Neke osobenosti teadolitskih mjerenja kraških jama (PDF, 855 KB)

Jalžić, B. Upotreba zidarske libele kod mjerenja blago položenih kariala sa čestam promjenom smjera pružanja (PDF,  43 KB)
Krašovec, M. Mjerenje sifona (PDF, 52 KB)

Mikšić S., Džendžo I, Avdagić I,: (PDF, 211 KB)
Mikšić, S. Međunarodni simpozijum za istoriju istraživanja pećina

Prvo zborovanje speleologa Bosne i Hercegovine

Džendžo J., Internacionalna speleološka škola

Avdagić I., Međunarodni simpozij o naučnoj i turističkoj ulozi Postojinske jame u svijetu

REDOVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

VIJESTI (PDF, 127 KB)

Bibiliografija (PDF, 35 KB)