Naš krš, br. 8. 1980.

Volumen VI, Br. No. 8, Juni — June 1980.

SADRŽAJ — CONTENTS: (PDF, 249 KB)

RADOVI — WORKS

T. Grbelja: Titove pećine u Bosni i Hercegovini; Tito's Caves in Bosnia and Herzegovina (PDF, 633 KB)
I. Antunović: Prognoziranje kretanja podzemnih voda u kršu; Prediction of Groundwater Movement in Karst (PDF, 499 KB)
I. Bagarić — N. Kovačina — P. Milanović: Upotreba pilnovitih obilježivača za utvrđivanje položaja provodnika značajnijih transportnih karakteristika u nadizdanskoj zoni kraških akvifera; The Use of Gas Tracers for Defining the Position of Conduits with Important Characteristics in the Aeration Zone od Karst Aquifers (PDF, 677 KB)
I. Bušatlija: Kraške luke; Karst Lukas (PDF, 231 KB)
E. Kulenović: Prolukova pećina; Proluk's Cave (PDF, 693 KB)
Đ. Basler: Pećinski crteži u istočnoj Bosni; Rock Drawings in Eastern Bosnia (PDF, 971 KB)
S. Blagojević: Istraživanja cijanofita nekih krških izvora u Hercegovini; Investigations of Cyanophyta in some Karst Springs in Herzegovina; (PDF, 252 KB)
S. Mikšić: O životinjskom svijetu pećina; On Animal Life in Caves; (PDF, 362 KB)
J. Svoboda: Valorizacija pećina u turistićkoj ponudi Bosne i Hercegovine; Caves in Tourist Offer of Bosnia and Herzegovina; (PDF, 234 KB)

BIBLIOGRAFIJA/BIBLIOGRAPHY

A. Sarić: Prilog bibliografiji krša između VII i VIII kongresa speleologa Jugoslavije; Contribution to Bibliography of Karst Between the 7th and 8th Congress of Yougoslav Speleologists (PDF, 420 KB)

VIJESTI /NEWS (PDF, 360 KB)

Program rada Speleološkog društva »Bosanskohercegovački krš«

Predstojeći skupovi  

Stručna izlaganja članova Društva

Novi članovi Speleološkog društva »Bosanskohercegovački krš«