Naš krš, br. 9. 1980.

SADRŽAJ — CONTENTS: (PDF, 213 KB)

RADOVI — WORKS

М. Malez: Speleokronološki odnosi u nekim spiljama Bosne i Hercegovine; Speleological chronology in same cave in Bosnia аnd Herzegovina; (PDF, 1.446 KB)

S. Božičević: Ponorne zone i njihovi prirodni nastavci u vаpnenačkim naslagama; Swallow-hole zanes and their natural extensions in limestone deposits; (PDF, 2.037 KB)

А. Kapel: Zaštita speleoloških objekata u Bosni i Hercegoviпi; Protection of speleologieal sites in Bosnia and Herzegovin; (PDF, 307 KB)

Ј. Mulaomerović: Pećina u Rudoj Glavici kod Trnova; The Ruda Glavica cave near Trnovo (PDF, 334 KB)

D. Dukić: Novi pristup mјегеnјu i registraciji nivoa vode sa osvrtom na specifićne uslove u реćinаmа; А new approach io measurement and registration of water 1eve1 with regard to specific cave conditions (PDF, 306 KB)

STRUČNI SKUPOVI — PROFESSIONAL MEETINGS

Ž. Žibret: Оmladinska speleološka istraživačka akcija “Čavljak ‘80” (PDF, 30 KB)

B. Graljuk: Arheologija i arheološki nalazi u роdzemlju (PDF, 529 KB)

T. Rađa, Quo vadis, Spelaeologia? (PDF, 122 KB)

Naučna izlaganja članova Društva

VIJESTI — NEWS

Izvještaj о radu Društva u 1980. (PDF, 169 KB)

Рlan rada Društva 1981. godini

Novi članovі Društva (PDF, 10 KB)