Naš krš, br. 12-13. 1982.

Naslov-sadržaj: (PDF, 84 KB)

Kranjc, Istorijske metode istraživanja kraških voda na Dolenjskom; (PDF, 277 KB)

Šušterić, Hidrografske razmere v najdeni jami; (PDF, 407 KB)
Miošić, Odnosi termomineralnih i običnih voda u miocenskoj kraškoj sredini gradačca; (PDF 978 KB)
Slišković, Hidrogeološke karatkeristike jugoistočne Bosne, (PDF, 637 KB)

Stevanović, Hidrogeološke karatkeristike i bilans izdanskih voda sliva karstnog vrela; (PDF, 390 KB)

Lajović, Govic,(PDF, 407 KB)

Mihaliović, Potreba zaštite Biogradskog jezera, (PDF, 393 KB)
Krašovec, Ronilačka istraživanja u kršu, (PDF, 187 KB)
Mulaomerović, Eksploatacija leda u pećinama Bosne i Hercegovine, (PDF, 319 KB)
Skret-Bole, Ogranisms as indicators of hipogean water connections, (PDF, 78 KB)
Slišković, Ami Boue, istraživači krša, (PDF,  421 KB)

AKCIJE (PDF, 30 KB)

VIJESTI 

BIBLIOGRAFIJA (PDF, 87 KB)