Naš krš, br. 24-25. 1988.

SADRŽAJ CONTENTS (PDF, 119 KB)

I. Avdagić: Determinirajući faktori režirna voda u kršu (PDF, 260 KB)

Z. Stevanović: Metodika i vidovi speleolakih istraživanja kod izrade osnovnih hidrogeoloških karata (PDF, 257 KB)

J. Kogovšek: Korozija in izločanje sige pri vertikalnem prenikanju padavin v nekaternih jamah Slovenije (PDF, 261 KB)

M. Mandić: Neke mogućnosti prikupljanja kvalitativnih i kvantitativnih hidrogeoloških pokazatelja u speleološkim objektima (PDF, 354 KB)

R. Davidović: Istraživanje i namena speleoloških objekata za potrebe teri­torijalne odbrane (PDF, 181 KB)

Lj. Obradović: Prikaz turistički valorizovanih pečina SR Srbije (PDF, 234 KB)

M. Malez, P. Vekić, M. Garašić, O. Prebanić: Antropološko i arheološko značenje Jopićeve spilje na Kordunu (SR Hrvatska) (PDF, 195 KB)

M. Malez, T. Slišković, A. Kapel, Ž. Opašić: Pećina Hrustovača kod San­skog Mosta i njezino paleontološko značenje (PDF, 308 KB)

R. Lazarevič, M. Malez, A. Orlić: Kronostratigrafski položaj fosilnih vertebrata u spilji Ceremošnji kod Kučeva u Srbiji (PDF, 227 KB)

M. Malez, S. Salković: Kvartamogeološki i paleontološki odnosi u Pećini iznad Hajdučkog izvora kod Čitluka nedaleko Sokobanje (SR Srbija) (PDF, 332 KB)

M. Paunović: Morfometrijske osobine zubi gornjopleistocenskih ursida Bosne i Hercegovine (PDF, 143 KB)

M. Malez, V. Malez, M. Paunović: Kvartama fauna Mališine stijene u kanjo­nu Ćeotine (SR Crna Gora) (PDF, 250 KB)

M. Malez, B. Jalžić, I. Lajtner: Ponor Sušik kod Drežnice kao primjer tafodeme spiljskog medvjeda (PDF, 327 KB)

M. Malez, M. Garašid, T. Kovačević: Pećina kod Dunjaka na Kordunu kao primjer tipičnog medvjeđeg brloga u pleistocenu (PDF, 309 KB)

S. Boškov: Speleološka bibliografija Srbije između IX i X kongresa (PDF, 237 KB)

A. Kranjc, M. Kranjc: E.A.Martel na jugoslovanskom krasu (PDF, 251 KB)

S. Božičević: Prilog historijatu otkrića Cerovačkih pečina kod Gračaca u Lici (SR Hrvatska) (PDF, 292 KB)

A. Malez & J.Lenardić-Fabić: Prilog poznavanju povijesti speleoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini (PDF, 328 KB)