Naš krš, br. 1. 1975.

 

 SАDRŽАЈ: (PDF, 56 KB)

- UVODNA RIJEČ UZ OBJAVU BILTENA (PDF, 28 KB)

- IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA O RADU IZMEDJU DVIJE IZBORNE SKUPŠTINE (1970 - 1975) (PDF, 179 KB)

- IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA (PDF, 24 KB)

- PROGRAM RADA DRUŠTVA U 1975.GOD. - SPISAK ČLANOVA SPELEOLOŠKOG DRUSTVA SR BiH  (PDF, 59 KB)

Н. Pašalić, O POTREBI OЅNIVANJA SAVEZA SPELEOLOŠKIH DRUŠTAVA U BiH (PDF, 40 KB)

Ž. Žibret, SPELEOLOGIJA MEDJU PLANINARIMA (PDF, 47 KB)

V. Ržehak, PERSPEKTIVE TUItIZMA U PEĆINAMA U NASOJ REPUBLICI (PDF, 52 KB)

А. Кареl, KONZERVACIJA PECINA U BiH (PDF, 71 KB)

B. Petrović, О NAŠEM UČEŠĆU NA VI KONGRESU SPELEOLOGA JUGOSLAVIJE U SEŽANI (LIPICE) 1972. GOD. (PDF 46 KB)

V. Ržehak, PRIPREME ZA VII JUGOSLOVENSKI SPELEOLOŠКI KONGRES U CRNOJ GORI (PDF,  KB)

В. Petrović, Ž.Žibret, STRUČNI IZVJEŠTAJ O UĆESĆU NA VI INTERNACIONALNOM SPELEOLOŠKOM KONGRESU U OLOMOUCU (ČSSR) (PDF,  123 KB)

Stručna eksurzija na području Slovačke (PDF,  92 KB)