Naš krš, br. 21. 1986.

SADRŽAJ — CONTENTS (PDF, 219 KB)

Pozdravni govor (Hadžijusufović Enver) (PDF, KB)

RADOVI — WORKS

Gavrilović Dušan: Uticaj klime na intenzitet kraškog proćesa u Srbiji i Crnoj Gori /Climate Influence on the Karst Process Intensity in Serbia and Montenegro/ (PDF, 271 KB)

Habić Peter: Pomen speleohidroloških raziskav pri zajemanju kraških vodnih virov /The Speleohydrological Investigations Importance at Karst Springs Catchment/ (PDF, 513 KB)

Kogovšek Janja, Kranjc Andrej: Kisle padavine na krasu — primer iz Postojne /Acid Precipitations on Karst an example from Postojna/ (PDF, 214 KB)

Srdoč Dušan, Krajcar Bronić Ines: Primjena prirodnih stabilnih radioaktivnili izoto­pa u istraživanju podzemnih tokova u kršu /The Application of Stable and Radio­active Isotopes in Karst Water Research/ (PDF, 360 KB)

SAOPŠTENJA

Kilibarda Zoran: Klimatske promjene u Nikšićkom polju poslije izgradnje vještačkih jezera (PDF, 248 KB)

Garašić Mladen: Dorninantan utjecaj geoloških uvijeta na morfološke i hidrogeološke tipove speleoloških objekata u Hrvatskom kršu (PDF, 247 KB)

Drame Leon: Rešavanje hidrološke problematike juznega rova Zelških jam (PDF, 131 KB)

Basler Đuro, Mulaomerović Jasminko: Arheološka istraživanja u pećinama Bosne i Hercegovine do Drugog svjetskog rata (PDF, 179 KB)

Kalnić Ljubiša, Garašić Mladen: Kraći pregled speleoronjenja u SR Hrvatskoj (PDF, 161 KB)

Kranjc Maja: Odmev jugoslovanske speleološke literature v svetu (1981-1985) (PDF, 148 KB)

SKUPOVI (PDF, 70 KB)

Garašić Mladen: 9. međunarodni speleološki kongres 

Mulaomerović Jasminko: Voda i krš ’86.

VIJESTI (PDF, 118 KB)

Godišnja konferencija Speleološkog društva "Bosanskohercegovački krš"  

PRIKAZI I RECENZIJE (PDF, 106 KB) 

Mulaomerović Jasminko: Speleolog XXX—XXXI (1982-1983)

Basler Đuro: BCE-6, 1986

Mulaomerović Jasminko: Naše jame, 27 (1985)

Mulaomerović Jasminko: Krenula je razmjena

BIBLIOGRAFIJA (PDF, 227 KB) 

Kapel Anton: Pedna Vjetrenica — Bibliografija radova (1585-1985)