Naš krš, br. 31. 1998.

SADRŽAJ — CONTENTS (PDF, 107 KB)

Cičić Safet: KARBONATNE FACIJE U GEOLOŠKOJ GRAĐI TERENA BOSNE I HERCEGOVINE / CARBONATE FACIES IN GEOLOGICAL CONSTITUTION OF THE TERRAIN OF BOSNIA AND HERZEGOVINA / (PDF, 1.398 KB)

Avdagić Izet, Bašagić Mirza, Velagić—Habul Esma: LOKACIJA DEPONIJA OTPADA NA KRŠU / THE LOCATION OF A SOLID WASTE DUMP ON KARST / (PDF, 695 KB)

Zerem Nijaz: NAČIN PRIHRANJIVANJA I MEHANIZAM ISTICANJA VRELA STIJENE/ FEEDING AND EFFLUX MECHANISM OF THE STIJENE SOURCE / (PDF, 685 KB)

Fazlagić Slobodan: SPECIFICNOSTI U PRIKUPLJANJU I OBRADI METEOROLOŠKIH PODATAKA NA PODRUČJU KRŠA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PODRUČJE PLANINE VRANICE / SPECIFIC CHARACTERISTICS OF COLLECT1NG AND PROCESSING OF METEOROLOGICAL DATA IN KARSTIC AREAS WITH A SPECIAL FOCUS ON THE VRANICA MOUNTAIN AREA / (PDF, 490 KB)

Osmanković Jasmina, Mulaomerović Jasminko: NEKI ASPEKTI VALORIZACIJE PECINA U KONTEKSTU IMPLEMENTACIJE FILOZOFIJE ODRZIVOG RAZVOJA / SOME ASPECTS OF THE VALORIZATION OF CAVES IN CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PHILOSOPHY / (PDF, 556 KB)

Mulaomerović Jasminko: BOSANSKOHERCEGOVAČKA SPELEOLOGIJA 1992 - 1998. JEDNO VIĐENJE IZ SARAJEVA / SPELEOLOGY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1992 - 1998. A VIEW FROM SARAJEVO / (PDF, 535 KB)