OSTALA LITERATURA

  BULLETIN Union Internationale de Spéléologie, 2019, volume 61, numbers 1, Edited in July 2019.

 Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš“ – Rama-Šćit, 16-19.10.2014., (PDF, 1.003 KB)

Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš“ – Čitluk, 17-20.10.2013. (PDF, 505 KB)

Zbornik sažetaka - Susret speleologa i istraživača krša Bosne i Hercegovine 4.-6. maja 2012., Veliko Čajno, Visoko (PDF, 178 KB)

Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš“ – Međugorje-Bijakovići, 11-14.10.2012. (PDF, 909 KB)

Zbornik sažetaka - Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš“ – Međugorje-Bijakovići, 17-20.10.2011. (PDF, 600 KB)

BULLETIN Union Internationale de Spéléologie, 2010, volume 53, numbers 1 & 2 , Edited in January 2012

BULLETIN Union Internationale de Spéléologie, 2011, volume 54, numbers 1 & 2 , Edited in February 2012

David Mijoč, KRŠKI FENOMENI KUPRESA – VRTAČE JAPAGE I PONORI RIJEKE MRTVICA/KARST PHENOMENA IN KUPRES-KARST SINKHOLES JAPAGE AND PONORI OF RIVER MRTVICA, Naše šume Časopis za unaprijeđenje šumarstva, horticulture i očuvanja okoline, br. 24-25, Sarajevo, decembar, 2011.

Jasminko Mulaomerović, Simone Milanolo, “ZAŠTIĆENI PEJZAŽ BIJAMBARE” – SPELEOLOŠKA KOMPONENTA/“PROTECTED LANDSCAPE BIJAMBARE” – SPELEOLOGY COMPONENT, Naše šume Časopis za unaprijeđenje šumarstva, horticulture i očuvanja okoline, br. 24-25, Sarajevo, decembar, 2011.