Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš 2016“

Cik2016 00

U Blagaju je od 19-21. maja održan već tradicionalni Međunarodni znanstveno-stručni skup „Čovjek i krš 2016“ koji je upriličen kao dio projekta „Drink Adria“ koji provodi Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

 Učesnici su bili iz zemalja regiona i Italije. Prezentirani radovi obuhvatili su teme zaštite i unapređenja prekograničnih vodnih tokova, turizma na kršu, speleoloških istraživanja, historije speleologije, geomorfologije krša, živog svijeta krša. Tokom stručne ekskurzije učesnici su obišli vodopad Kravice, vrelo Vrioštice, Peć Mline, jezero Nuga sa ponorom i jezero (lokvu) Krenicu. Od ostalih dešavanja treba spomenuti predstavljanje časopisa Naš krš za 2015. godinu, posjetu muzeju i galeriji Franjevačkog samostana na Humcu kao i projekciju filmova.

Knjiga sažetaka (PDF, 2,39 MB)

Cik2016 97

Cik2016 96

Cik2016 98

Cik2016 99

Cik2016 23