Logo-kanton-sarajevo

Donator projekta "Kanton Sarajevo"

Projekat: Zaštita šišmiša u Kantonu Sarajevo kroz istraživanje i razvijanje svijesti o potrebi njihove zaštite

Projekat Zastita sismisa KSŠišmiši su najvažni regulatori u lancu ishrane štetnih insekata na šumskim područjima Kantona, parkovima, a posebno komaraca u ljetnjim mjesecima na vodenim površinama kao što je rijeka Miljacka u cijelom toku, Željeznica kroz općinu Ilidža, plavna podrućja na području Ilidže, općine Novi Grad, uz rijeku Bosnu.

Kao populacija su najugroženiji sisari zbog uništavanja staništa, degradacije šuma, uznemiravanja. Populacija šišmiša u kantonu Sarajevo je poznata samo iz nekoliko pojedinačnih saznanja i historijskih literarnih podataka. Kroz projekat se želi dobiti slika o biodiverzitetu šišmiša u Kantonu Sarajevo na različitim staništima (vodene površine, nova naselja, stari dio grada Sarajeva, šumska područja). Kroz razičite manifestacije kao što su Evropska noć šišmiša, javna predavanja, publikacije i interaktivne radionice želimo da podignemo svijest građana, učenika, nevladinog sektora, profesionalaca u zaštiti prirode o značaju šišmiša i potrebi njihove zaštite. Šire obrazloženje projekta dato je kao prilog.

Finasijer: Kanton Sarajevo

Realizacija: 2014.-2015.