logo-aerodrom

Donator projekta "Međunarodni aerodrom Sarajevo"

Edukativna pješačka staza „Putevima predaka“

Logo-Putevima-predaka-veciProjektom je predviđena izgradnja edukativne staze koja bi pratila stari srednjovjekovni put koji je spajao gornji tok rijeke Željeznice (područje općine Trnovo) sa dolinom Drine (Goražde).

Staza bi imala kružni tok. Polazila bi od sela Ilovice, prolazila južnim padinama Jahorine i silazila u selo Delijaš. Odatle bi išla prema selima Šišići i Bistročaj na južnoj strani porječja Crne rijeke i silazila u Trnovo. Na edukativnoj stazi predviđeno je obilježavanje karakterističnih prirodnih i kulturnih zanimljivosti sa informativnim tablama na kojima bi bili dati osnovni podaci o svakom od njih. Predviđeno je da staza ima 16 tačaka.

Donator projekta "Međunarodni aerodrom Sarajevo"

logo-aerodrom