logo-aerodrom

Donator projekta "Međunarodni aerodrom Sarajevo"

Prva akcija na uređenju i izgradnji edukativne staze

Putevima-predaka-prva-akvija00U četvrtak je (dan uoči Aliđuna/Ilindana) odabrana grupa fizikanera, članova Centar za krš i speleologiju, izvela prvu od serije akcija čišćenja vrela, nekropola, grobalja, harema i pećina na trasi buduće edukativne staze oko Crne rijeke...

koja će prolaziti kroz teritoriju sela Ilovice, Slavljevići, Govedovići, Durakovići, Boljanovići, Delijaš, Šišići, Bistročaj, Kisjelice i prigradska naselja općine Trnovo. Akcija čišćenja zapuštene i zarasle nekropole stećaka izvedena je efikasno jer je ekipa bila dobro naoružana raznovrsnim divajsovima, a ni entuzijazma nije nedostajalo. Učesnici Tarik Dervović, Mirnes Hasanspahić, Senad Mulaomerović, Sead Kazija, Behudin Alimanović i Jasminko Mulaomerović. Na nekropoli je otkrivena do sada vrlo rijetka forma stećka.

 Putevima-predaka-prva-akvija01

Putevima-predaka-prva-akvija02

Putevima-predaka-prva-akvija03

Putevima-predaka-prva-akvija04

Putevima-predaka-prva-akvija05

Putevima-predaka-prva-akvija06

Putevima-predaka-prva-akvija07