logo-aerodrom

Donator projekta "Međunarodni aerodrom Sarajevo"

Druga akcija čišćenja nekropole stećaka u Slavljevićima

Druga-akcija-cissenja 1Još jednu (ne)radnu subote članovi Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva proveli su na nastavku čišćenja nekropole stećaka u blizini sela Slavljevići koje se nalazi na području općine Trnovo.

Nakon prve akcije u kojoj smo posjekli visoku vegetaciju (šiblje, trnje...), ovog puta smo pažnju posvetili čišćenju samih stećaka, odnosno uklanjanju mahovine, humusa, trave i busenja koje je bilo prekrilo stećke. Nakon ovog čišćenja na dva stećka je bilo moguće uočiti dva ukrasa na gornjim stranama stećka, koji uopće nisu bili evidentirani da se nalaze na stećcima ove nekropole. O tome ćemo pisati s više detalja.

Nakon ove druge akcije čišćenja, na nekropoli je moguće evidentirati 30 stećaka, od kojih su dva prelomljena, te još nekoliko ostataka manjih i prelomljenih kamenih blokova koji su možda nekada bili nadgrobni spomenici. Napominjemo, da je prije čišćenja nekropole, bilo moguće nabrojati samo 8 stećaka. Uz nekropolu se savremeno groblje, pa cvijeće s groblja završi kao otpad uz obični ambalažni otpad, te smo i to prikupili i pripremili za odvoz.

Ova nekropola stećaka nalazi se na trasi buduće edukativne staze oko Crne rijeke, koja će prolaziti kroz teritoriju sela Ilovice, Slavljevići, Govedovići, Durakovići, Boljanovići, Delijaš, Šišići, Bistročaj, Kisjelice i prigradska naselja općine Trnovo.

 

Druga-akcija-cissenja 2

Stanje na nekropoli prije čišćenja

Druga-akcija-cissenja 1
Stanje na nekropoli nakon druge akcije čišćenja
 
Druga-akcija-cissenja otpad

Otpad

 

 

U mjesecu septembru nastavljamo...