Nova razglednica sa pećinom Govješticom

Razglednica-Govjestica-Rogatica550

Govještica

 

Kod nas se razglednice sa prikazom neke pećine mogu nabrojati na prste jedne ruke. Mirnes je prolazeći kroz Rogaticu na službenom putu sa puncem (provjera jesu li košnice otvorene) našao takvu jednu koja zaslužuje da ponovo obnovimo (nepravedno zaboravljenju stranicu speleofilatelije). Prikazana je pećina Govještica u kanjonu rijeke Prače, ali i zanimljivo vrelo (?) i korito izrađeno od stećka. Razlog više da se Rogatica posjeti. „Konja“ nam ne fali.