Rimski kamenolom Sige, Dardagani, Zvronik

Dardagane kamenolom5U subotu je, 16. 1. 2016. godine, nakon nekoliko mailova koji su kružili između istraživača i ljubitelja šišmiša iz Ljubljane, Beograda i Sarajeva, te fotografija koje su pokazivale značajan „kolonijalni“ potencijal, izvšena posjeta ovog zanimljivog lokaliteta.

 

Na topografskoj karti označen je kao Pećina uz topografski znak za kamenolom. Na karti su ucrtana dva kamenoloma. Kao lokalitet spominje se u Arheološkom leksikonu BiH kao „Sige, selo Dardagani“ i to kao kao kamenom iz vremena rimske uprave sa ostacima sarkofaga, nalazima metalnih predmeta i alata te rimskog novca. Prema kazivanju našeg domaćina prije par godina kamenolom su detaljno istražili arheolozi iz Slovenije i tom prilikom u Sloveniju odnijeli jedan sarkofag. Kasnije korišten kao kamenolom kamena i dobar dio rimskih sarkofaga je uništen (samljeven u drobilici). Kamenolom je značajan kao stanište većeg broja šišmiša (dvije kolonije velikih potkovastih šišmiša) i jedna kolonija Šrajberovog šišmiša. Ima i nekoliko vrsta Myotisa. Postoji više ulaza u podzemlje. Prema ostacima guana veliki broj šišmiša nastanjuje kamenolom i ljeti.

Dardagane kamenolom1

Dardagane kamenolom2

Dardagane kamenolom3

Dardagane kamenolom4

Dardagani karta