Škola speleologije PS FBiH

Skola speleologije2017 00Škola speleologije Planinarskog saveza FBiH odvijala se u periodu od 15. 4. do 28. 5. 2017. godine. Mali broj polaznika nije obeshrabrio instruktore da uspješno održe terenski dio škole na više različitih lokacija (Dariva, Kreševo, Bijambare, Kladanj i Vareš), dok se teoretski dio uglavnom održavao u Sarajevu.

Teme večernjih predavanja obuhvatile su pojam speleologije i njenu historiju u BiH i u svijetu, speleološke organizacije unutar Planinarskog saveza, značaju pećina za arheologiju i paleontologiju te speleoturizmu. Bilo je neizostavno i predavanje o šišmišima i podzemnoj fauni. Područje Bijambara bilo je odličan primjer za prezentaciju teme zaštita speleoloških objekata i turizam. Instruktorski tim činili su Simone Milanolo, Faruk Zahirović i Miralem Husanović te asistenti Mehmed Prelić i Ersan Tiganj. Vođa škole bio je instruktor speleologije Jasminko Mulaomerović.

Za prvi vikend izabrano je penjalište Dariva u Sarajevu gdje su se polaznici upoznali sa osnovnom speleološkom opremom, rasvjetom u speleologiji, čvorovima u speleologiji i tehnikom spuštanja i izlaženja iz jama. Prvog dana škole pridružio nam se doajen speleologije, instruktor Faruk Zahirović Braco, što je bila posebna motivacija za učesnike škole. S obzirom na veliku posvećenost instruktora i polaznika, već u nedjelju smo počeli sa terenskim radom i prvim istraživanjem u sklopu škole. Polaznici škole zajedno sa instruktorima i asistentima su posjetili i istraživali Lijinu pećinu kod Kreševa.

Skola speleologije2017 03Školu smo nastavili u Zaštićenom pejzažu Bijambare gdje smo obišli Bijambarsku (Glavnu) pećinu, Ledenjaču, Gornju i Dimšinu pećinu. Tu su polaznici primijenili znanje od prošlog vikenda i u Ledenjači praktično savladali tehniku spuštanja i izlaženja iz jama. Uprava ZP Bijambare kao i uvijek do sada je podržala školu i buduće speleologe u njihovom radu i stavila nam se u potpunosti na raspolaganje.

Treći vikend smo posjetili zaštićeni pejzaž "Konjuh" i obišli Djevojačku pećinu u Brateljevićima kod Kladnja kao značajan lokalitet sa gravurama koje su urezivali posjetioci pećine od bakrenog doba do srednjeg vijeka, a koje su izložene devastiranju savremenih posjetilaca. Najveći dio dana smo posvetili topografskom snimanju speleoloških objekata.

Završni vikend realizovan je na području općine Vareš. Prvo odredište bila nam je pećina Ponikva koja je zaštićena kao spomenik prirode. Drugi dan vikenda bio je rezervisan isključivo za polaganje završnog testa na kojem su polaznici pokazali koliko su naučili o speleologiji. Ovim testom škola speleologije je i službeno završena.

Skola speleologije2017 01
Ispred Djevojačke pećine, Brateljevići, Kladanj
 
Skola speleologije2017 02
Ispred Ledenjača ZP 'Bijambare'
 
Skola speleologije2017 05
Tehnika spuštanja i izlaženja iz jame, Ledenjača ZP 'Bijambare'
 
Skola speleologije2017 04
Polaznici Škole speleologije PS FBiH sa instruktorom speleologije