Nova knjiga Speleologija

speleologija-knjiga 00 Knjiga Speleologija je opsežni priručnik koji na stručan i popularan način predstavlja raznovrsna znanja potrebna istraživačima podzemlja. Urednik knjige je Goran Rnjak, a u pripremi knjige sudjelovalo je više od 20 speleologa i stručnjaka raznih profila. Knjiga je bogato ilustrirana i ima više od 700 stranica, što ju čini dosad najvećom speleološkom knjigom na ovim prostorima.

 Speleološki objekti (špilje/pećine, jame i druge pojave u kršu) su rijetka malo istražena ili neistražena mjesta na Zemlji. U 21. stoljeću dolazi do značajnog razvoja speleološke djelatnosti te njene uloge u kontekstu zaštite prirode i širokog spektra znanstvenih tema. Speleološki objekti postaju važan izvor informacija o prošlosti Zemlje, klimatskim promjenama i geološkim procesima. Prepoznaje se njihova uloga u funkcioniranju ekosustava, istraživanju pitke vode u kršu kao strateškog resursa te dobivaju na značenju u edukativnim sadržajima.

Pred vama je nova, gotovo potpuno izmijenjena knjiga Speleologija, sa znatno proširenim brojem tema koja je ne samo udžbenik za potrebe speleološkog obrazovanja, već i vrijedan izvor informacija.

Skupina autora: SPELEOLOGIJA – priručnik, PDS Velebit, SK Velebit, Hrvatski planinarski savez i HGSS, 2017.
736 stranica, 21 × 28 cm, u boji

speleologija-knjiga 01