Drugi poziv i program Međunarodnog znanstveno - stručnog skupa "Čovjek i krš" 2016

Proga skupaCiK2016Objavljujemo drugi poziv i program Međunarodnog znanstveno - stručnog skupa "Čovjek i krš" koji će se održati od 19. do 22. maja 2016. godine u Blagaju, pored Mostara.

Četvrtak, 19.05. 2016. godine

12:00 – 14:00 – Registracija učesnika

14:00 – 14:30 – Otvaranje skupa

I. – ŽIVI SVIJET KRŠA

14:30 – 15:50 – Predavanja

Božana Karaman

Tri veka istraživanja faune Gastropoda (mollusca) Bosne i Hercegovine

Mihajlo Stanković, Ilhan Dervović, Behrudin Alimanović

Argiope lobata Pallas,1772 – Nova vrsta za Bosnu i Hercegovinu

Gordan S. Karaman

Zaštita diverziteta Amphipoda (crustacea) Crne Gore

Mihajlo Stanković

Prilog rasprostranjenosti vrste Antheraea yamamai (Guérin- Méneville,1861) (Lepidoptera, Saturniidae) u Bosni i Hercegovini

15:50 – 16:10 – Pauza

II. – PODZEMNI SVIJET KRŠA

16:10 – 17:30 – Predavanja

Milorad Kličković

Speleološka istraživanja – osvajanje speleoloških objekata

Miroslav Doderović, Zlatko Bulić, Ivan Bulić

Lipska pećina, istraživanje, zaštita i turistička valorizacija

Edina Hasanspahić

Osvjetljenje turističkih pećina LED tehnologijom/rasvjetom

Vlado Božić

Zanimljivosti špilje Tounjčice

17:30 – Predstavljanje Zbornika „Čovjek i krš 2014“ / Naš

Krš XXXIV, 48.

18:00 – Predstavljanje postera

20:00 – Večera dobrodošlice u hotelu „Ada“ Blagaj

Petak, 20.05. 2016. godine

III. – UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA

9:00 – 10:20 – Predavanja

Tarik Kupusović

Planovi upravljanja vodama u BiH – značajan iskorak ili ...?

Maja Radišić, Josip Rubinić, Barbara Karleuša, Tamara Crnko

Istraživanja prekograničnih krških vodonosnika u EU projektima – primjer izvorišta na području Sjeverne Istre u projektima DRINKADRIA i ŽIVO

Borut Perić, Matej Vranješ

Zajednički sustav održivog upravljanja vodnim resursima nacionalnih parkova Škocjanske jame i Risnjak i njihovih priljevnih područja

Maja Arapović, Željka Primorac

Problematika voda u kršu na užem području Hercegovine – analiza stanja i preporuke

Nijaz Zerem

Zaštita prekograničnog sliva izvorišta vode za piće – Utjecaj ponirućih voda iz korita rijeke Trebižat na izdašnost izvorišta Prud u Hrvatskoj

10:20 – 10:40 – Pauza

IV. – UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA II

10:40 – 12:20 – Predavanja

Jasmina Lukač Reberski, Josip Terzić, Tihomir Frangen,

Marina Filipović

Analiza stabilnih izotopa δ18O i δD u podzemnim i površinskim vodama šireg slijeva izvora Prud

Jelena Golijanin, Golub Ćulafić, Ognjen Matović

Analiza ugroženosti podzemnih voda u karstu na primjeru Jahorine

Ognjen Bonacci, Ivo Andrić, Tanja Roje Bonacci

Skradinski Buk na rijeci Krki

Duško Vujačić, Golub Ćulafić, Luka Mitrović, Jelena Golijanin

Termičke karakteristike Skadarskog jezera

Senida Dzajić-Rghei, Dženis Sarajlić, Selma Čengić,

Melina Džajić-Valjevac, Ana Piccolotti, Ljuba Goluža

Izazovi upravljanja sustavima prekogranične opskrbe vodom – DRINKADRIA projekat

12:20 – 14:00 – Ručak

V. – OPĆA KARSTOLOGIJA

14:00 – 15:20 – Predavanja

Simone Milanolo

Sources and Transport of Inorganic Carbon in the Unsaturated Zone of Karst

Andrej Kranjc, Luiz Eduardo Panisset Travassos

Porijeklo imena Dinara

Jasminko Mulaomerović

Nekoliko pisama iz arhiva Jovana Cvijića

Jelena Ćalić, Aleksandar S. Petrović, Aleksandra Spalević, Marko Pantić

Salomne doline u fluviokarstu – primer Vratne i Radovanske reke, istočna Srbija

15:20 – 15:40 – Pauza

VI. – ZAŠTITA KRŠA / OKOLIŠ

15:40 – 17:00 – Predavanja

Ivo Lučić

Zašto propadaju pokušaji osnivanja istraživačkih tijela na Dinarskom kršu

Zlatko Bulić, Miroslav Doderović, Ivan Bulić

Biogeografski značaj i zaštita kanjona u slivu rijeke Morače u Crnoj Gori

Ozana Alagić

Zaštita životne sredine i geoekološki problemi Konjičke općine

Zlatko Bulić, Miroslav Doderović, Maksut Hadžibrahimović, Ivan Bulić

Prvi regionalni park u Crnoj Gori - Piva (Maglić, Volujak i Bioč)

17:00 – 18:00 – Rasprava i zaključci

SLOBODNA VEČER

20:30 – Projekcija filmova ili prema izboru sudionika

Projekcije filmova:

Dražen Perica, Jovica Šego

Priča o vodi

PREZENTACIJE POSTERA

Rosana Cerkvenik, Karmen Peternelj

Svjetska baština i Park Škocjanske jame - 30/20

Marinko Dalmatin, Marlena Ćukteraš, Mario Dalmatin

„Rijeka“ Foto izložba – 15 fotografija 80 x 60 cm

Ivana Gudac

Primjena prostorne analize okršenosti na području Svilaje za

potrebe izrade studije utjecaja na okoliš

Edina Hasanspahic, Mirnes Hasanspahić

LED svjetlo u tami podzemlja

Stjepan Mekinić

Turistička valorizacija geomorfološkog spomenika prirode

„Vranjača“ (Hrvatska)

Jelena Šimunović, Mirjana Pinjuh, Boris Džeba

Analiza lokacije regionalne sanitarne deponije ''Uborak'', Mostar

Nediljko Ževrnja, Dalibor Vladović, Božena Mitić

Herbarij Carla Studniczke - dodatak

Veronica Chiarini, Isabelle Couchoud, Russel Drysdale,

Petra Bajo, Simone Milanolo, John Hellstrom, Joe De Waele

Exploring Holocene climate fluctuations registered in Bosnian stalagmites adopting a multiproxy approach

Simone Milanolo

Preliminary estimation of the average karst denudation rate in the upper Una River catchment

Subota, 21.05.2016. godine

Cjelodnevna stručna ekskurzija:

Vodopad Kravice - Izvor Vrioštica - Vrelo Tihaljina – Jezero Nuga - Jezero Krenica - Vrelo rijeke Lištice - Mostarsko Blato

Polazak ispred hotela „Ada“ u 8:00 sati.

Više detalja u PDF dokumentu kojega možete pogledati na ovom linku (277 KB)

Zbornik sazetaka CiK2016-1

Knjiga sažetaka (PDF, 2,39 MB)

CZK-Heis-logo