Projekat „Obrada rukopisa Popis hercegovačkih pećina... i njegova priprema za štampu“

Projekat-Obrada-rukopisa-logoJedan od najznačajnijih nalaza zadnjih godina je popis pećina koji sadrži podatke o 731 pećini u općinama (tada kotarevima) Trebinje, Gacko, Konjic ... (više o projektu na... link)

Vodenice na kraškim vodotocima

Vodenice na kraskim vodotocima 01

Vodenice ili mlinice nekada su bile veoma značajni privredni objekti, ćija je svrha bila da melju žitarice svih vrsta i pretvaraju ih u najosnovniju životnu namirnicu. Danas su u fazi nestajanja. U rijetkim slučajevima rekonstruisane su kao pojedinačni kulturno-historijski spoemenik ili dio kulturološke sredine, najčešće u turističke svrhe. Dva najčešća naziva koji se koriste za ovu vrstu tradicionalnog privrednog objekata su: vodenica ili mlinica/mlin.

Kraška vrela na starim razglednicama, fotografijama i ilustracijama

Springs Picture12

Kraška vrela ili izvori vode, pored toga što su žednim služili da ugase žeđ, nekima su u prošlosti služili kao neka vrsta nadahnuća-inspiracije.Tako su ti prirodni fenomeni plijenili pažnju mnogobrojnim znatiželjnicima, putničkim prolaznicima, naučnicima, slikarima, putopiscima.

Poljoprivreda na natopljenim obradivim površinama uz Drežanku

Dreznica 22.6.13.jpgNakon članka Kanali za tradicionalno navodnjavanje u dolini Drežanke ovog puta pišemo o tradicionalnoj poljoprivredi na natopljenim površinama. Gdje se sijalo, koji usjevi, koliko se poželo…?

Kanali za tradicionalno navodnjavanje u dolini Drežanke

dreznica 24.7.11Rijeka Drežanka izvire ispod obronaka Male Čvrsnice i teče kroz duboku krašku dolinu dugu približno 20 km. Dolina se duboko usjekla između planina Čabulje i Čvrsnice od istoka ka zapadu. Drežanka je manja kraška rijeka čija količina vode zavisi od količine padavina i topljenja snijega na planinama. Uz Drežanjku je smješteno nekoliko naseljenih mjesta poznatih pod zajedničkim imenom – Drežnica, odnosno Gornja Drežnica i Donja Drežnica.

Bjelašničke čatrnje

P107031 2Za razliku od kraških nizinskih područja (kraških polja ili nekih kraških riječnih dolina), gdje se javljaju veči broj kraških izvora veče izdašnosti i gdje vode ima čak za navodnjavanje i ostalu upotrebu, u kraškim planinskim područjima voda je oskudniji i dragocjeniji resurs. Kako je nekada bilo osigurati dovoljnu (ili minimalnu) količinu vode u vodopropusnom kraškom području? Bez vodovoda, pumpi za vodu i sličnih pomagala.