Vodenice na kraškim vodotocima

Vodenice na kraskim vodotocima 01

Vodenice ili mlinice nekada su bile veoma značajni privredni objekti, ćija je svrha bila da melju žitarice svih vrsta i pretvaraju ih u najosnovniju životnu namirnicu. Danas su u fazi nestajanja. U rijetkim slučajevima rekonstruisane su kao pojedinačni kulturno-historijski spoemenik ili dio kulturološke sredine, najčešće u turističke svrhe. Dva najčešća naziva koji se koriste za ovu vrstu tradicionalnog privrednog objekata su: vodenica ili mlinica/mlin.

Kraška vrela na starim razglednicama, fotografijama i ilustracijama

Springs Picture12

Kraška vrela ili izvori vode, pored toga što su žednim služili da ugase žeđ, nekima su u prošlosti služili kao neka vrsta nadahnuća-inspiracije.Tako su ti prirodni fenomeni plijenili pažnju mnogobrojnim znatiželjnicima, putničkim prolaznicima, naučnicima, slikarima, putopiscima.

Poljoprivreda na natopljenim obradivim površinama uz Drežanku

Dreznica 22.6.13.jpgNakon članka Kanali za tradicionalno navodnjavanje u dolini Drežanke ovog puta pišemo o tradicionalnoj poljoprivredi na natopljenim površinama. Gdje se sijalo, koji usjevi, koliko se poželo…?

Kanali za tradicionalno navodnjavanje u dolini Drežanke

dreznica 24.7.11Rijeka Drežanka izvire ispod obronaka Male Čvrsnice i teče kroz duboku krašku dolinu dugu približno 20 km. Dolina se duboko usjekla između planina Čabulje i Čvrsnice od istoka ka zapadu. Drežanka je manja kraška rijeka čija količina vode zavisi od količine padavina i topljenja snijega na planinama. Uz Drežanjku je smješteno nekoliko naseljenih mjesta poznatih pod zajedničkim imenom – Drežnica, odnosno Gornja Drežnica i Donja Drežnica.

Bjelašničke čatrnje

P107031 2Za razliku od kraških nizinskih područja (kraških polja ili nekih kraških riječnih dolina), gdje se javljaju veči broj kraških izvora veče izdašnosti i gdje vode ima čak za navodnjavanje i ostalu upotrebu, u kraškim planinskim područjima voda je oskudniji i dragocjeniji resurs. Kako je nekada bilo osigurati dovoljnu (ili minimalnu) količinu vode u vodopropusnom kraškom području? Bez vodovoda, pumpi za vodu i sličnih pomagala.