CEPF Hotspotovi Mediteranskog bazena – Nacionalna konsultativna radionica

CEPF Hotspotovi Mediteranskog bazena00U Mostaru je 25. 5. 2017. godine održana Nacionalna konsultativna radionica u povodu II faze CEPF (Crytical Ecosystem Partneship Fund) Hotspotova Mediteranskog bazena.

 

Prezentirani su projekti koji su za svoju realizaciju finansirani u I fazi (Centar za krš i speleologiju, Naše ptice, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Bio.Log i Park prirode Hutovo blato), među kojima i naši projekti o podzemnoj fauni (mali grantovi) i zaštiti šišmiša (veliki grantovi). Zašto ostali projekti nisu, nije baš jasno – možda realizatori projekata nisu ništa naučili iz njih, nisu imali grešaka u realizaciji ili ne spadaju u najbolje prakse. Tek bilo je primjetno da na ovoj radionici niko od njih nije bio ni prisutan. U drugom dijelu radionice predstavljen je rad CEPF u svijetu i, ono što je najvažnije, sažetak novih strateških smjernica i investicijskih prioriteta za sljedeću fazu finansiranja CEPF-a. U diskusiji se pokazalo, kao i mnogo puta do sada, dosta nerazumijevanja, uskogrudosti i lokalne samodovoljnosti. Nastavak ovog procesa bit će vrlo zanimljiv. Sezona je otvorena.

CEPF Hotspotovi Mediteranskog bazena01