Analizirani uzorci stalagmita iz nekoliko pećina u Jadranskoj regiji

GovjesnicaU okviru izrade doktorata na Univerzitetu u Bolonji i Univerzitetu u Savoi i u suradnji sa Univerzitetom u Melbournu, sakupljeni su i analizirani uzorci stalagmita iz nekoliko pećina u Jadranskoj regiji, s ciljem da se izvrši rekonstrukcija nedavnih klimatskih oscilacija u regiji.

Zahvaljujući ekspediciji organizovanoj 2014. godine od strane speleološke grupe iz Bolonje (GSB-USB), udruženja La Nottola APS ASD i Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva (CKS), koja je imala za cilj naučnu studiju i istraživanje kraškog podzemnog sustava pećine Govještica (Rogatica - Bosna i Hercegovina), bilo je moguće uzorkovanje različitih stalagmita, koji su pronađeni već razbijeni u pećini. Zahvaljujući kontinuiranom poboljšanju analitičkih tehnika, po prvi put je to bilo moguće odrediti starost pećinskih ukrasa iz ovog regiona pomoću izotopske tehnike U/Th. Preliminarni rezultati pokazuju prisutnost nekoliko mlađih uzoraka koji će biti detaljno proučeni tokom gore navedenih doktorskih projekata, kao i mnogo starijih uzoraka. Najstariji pećinski nakit, datira od prije oko 125.000 godina.

Posebnu zahvalnost izražavamo svim učesnicima u organizaciji ekspedicije, lokalnim vlastima u Sarajevu, Banjaluci, Rogatici i Prači na podršci / institucije sponzori projekta: Petzl Foundation, Općina Bologna, Ambasada Italije u Sarajevu, Uprava za Parkove i Biodiverzitet Istočna Emilia, Italijanski Speleološki Savez (SSI) i Republički Zavod za Zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa republike srpske.

__________________________________________________________________________________

Within a PhD project at the University of Bologna and the University of Savoia and in collaboration with the University of Melbourne stalagmites from several caves in the Adriatic region have been collected and analyzed with the aim to provide a reconstruction of recent climatic oscillations in the region. Thanks to an expedition organized in 2014 by the Speleological Group from Bologna (GSB-USB), the Association La Nottola APS ASD and the Center for Karst and Speleology from Sarajevo (CKS) having as goal the scientific study and exploration of the karst underground system of Govještica cave (Rogatica - Bosnia and Herzegovina), it was possible to sample different stalagmites found already broken in the cave. Thanks to the continuous improvement of analytical techniques, for the first time it was possible to date speleothems from this region using the isotopic technique of U/Th. Preliminary results showed the presence of several recent samples that will be studied in detail during the above mentioned PhD project and many older samples. The oldest speleothem, among those sampled and analyzed, dates back to about 125,000 years ago.

A special thanks go to all participants in the organization of the expedition, to the local authorities in Sarajevo, BanjaLuka, Rogatica and Prača for the support given to the expedition and to the organizations/institutions sponsoring the project: the Petzl Foundation, the Municipality of Bologna, the Italian Embassy in Sarajevo, the Management Authority for the Parks and Biodiversity Eastern Emilia, the Italian Speleological Society (SSI) and the Republic Institute for Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic of Serbian.

Link za više fotografija iz pećine Govještica.

Link to more photos from the cave Govještica.