Pećina Izvor Mokranjske Miljacke

Mokranjska13Izvor Mokranjske Miljacke u Kadinom Selu, jedan je od dva izvora rijeke Miljacke. Nalazi se 25 kilometara daleko od Sarajeva. Prvi put se spominje u katastru napravljenom za potrebe Jugoslavenske narodne armije 1984. godine, u kome se nalazi opis ulaza i prvih 60 m dužine pećine.

Velika količina vode na samom ulazu u pećinu, koja je zahtijevala upotrebu čamaca ili posebne opreme, razlog je što je ova pećina dugo ostala neistražena. Kao rezultat višegodišnje saradnje italijanskih i bosansko-hercegovačkih speleologa, u 2007. godini započeto je zajedničko istraživanje pećine Izvora Miljacke. Do danas, organizovane su dvije međunarodne ekspedicije i nekoliko speloloških kampova, u kojima su učestvovale Italija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora. Opsežna istraživanja izvora Miljacke uključila su i topografska mjerenja, biospeleološka i hidrološka istraživanja kao i ispitivanja tragova kulture čovjeka. Istraživanja su izvođena tokom 2007 – 2009. godine. Do danas, speleolozi su istražili 7.100 m, čime je ova pećina postala najduža dokumentovana pećina u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Mokranjska15

 

Mokranjska-geoloska

Fotogalerija